DET LILLE TRIVSELSFORLØB / 5 SESSIONER

Contact information

We'll send your receipt and other important info to this email.

Order summary

Untitled design (100)

DET LILLE TRIVSELSFORLØB / 5 SESSIONER

Der tages fra første samtale udgangspunkt i den enkelte teenager og dennes familie og der vil blive tilrettelagt et personligt forløb. Der vil formentlig ikke være to ens forløb hos TeenTrivsel, men der bliver hos alle fra start taget udgangspunkt i en samtale med forældre og teenager, hvor vi klarlægger hvor det er, at mistrivsel opstår.

Der iværksættes en mentorfunktion af ressourcefokuseret og anerkendende karakter og der arbejdes målrettet med det der er nødvendigt, for at skabe de rette betingelser for trivsel og en meningsfyldt og tilfredsstillende hverdag.


Det lille trivselsforløb består af 5 sessioner á 50 minutters varighed

+ 10 minutter til journalføring (jvf. loven for autoriseret sundhedspersonale)


DKK 5,400
Total due DKK 5,400

Payment information

All transactions are secured using 256-bit encryption.