TRIVSELSFORLØB

Contact information

We'll send your receipt and other important info to this email.

Billing address

Order summary

Untitled design (100)

TRIVSELSFORLØB

Der tages fra første samtale udgangspunkt i den enkelte teenager og dennes familie og der vil blive tilrettelagt et personligt forløb. Der vil formentlig ikke være to ens forløb hos TeenTrivsel, men der bliver hos alle fra start taget udgangspunkt i en samtale med forældre og teenager, hvor vi klarlægger hvor det er, at mistrivsel opstår.

Der iværksættes en mentorfunktion af ressourcefokuseret og anerkendende karakter og der arbejdes målrettet med det der er nødvendigt, for at skabe de rette betingelser for trivsel og en meningsfyldt og tilfredsstillende hverdag.

Et trivselsforløb består af:

  • 10 individuelle særligt tilrettelagte sessioner
  • Der er mulighed for at bruge èn eller flere sessioner på forældrerådgivning
  • 1 dagbog (værdi 199kr)
  • Online forældrekursus i TeenTrivsel Kompasmodellen (værdi 2500 kr)
  • Diverse andre relevante trivselsredskaber
  • Mulighed for email- og SMS-korrespondanceDKK 9,800
Total due DKK 9,800

Payment information

All transactions are secured using 256-bit encryption.